Formidling
Naturhistorie
Arkeologi og Kulturhistorie
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved Vitenskapsmuseet har ansvar for de kulturhistoriske samlinger og arkeologiske utgravnings- og utredningsprosjekter i det midtnorske museumsdistriktet. Dette dekker området fra Romsdalen i sør til Saltfjellet i nord. Seksjonen driver forskning innen stein-, bronse- og jernalder, historisk og maritim arkeologi samt konserveringsteknologi, og har en aktiv formidlingsvirksomhet. Seksjonen driver også undervisning på bachelor- og masternivå.

Kulturhistoriske samlinger
Historien til museets samlinger strekker seg tilbake til 1700-tallet. På den tiden ble mange av gjenstandene levert til museet av andre, eller de ble kjøpt inn på auksjon. I løpet av 1800-tallet begynte museet med egne utgravninger som også brakte gjenstander til samlingene. Samlingene på Kalvskinnet består i dag av de arkeologiske samlingene, myntsamlingen, kirkesamlingen, sørsamisk samling, etterreformatorisk samling, etnografisk samling og Hammers samling.

Tekst redigert: Morten Sylvester

 

Active Image
Utgraving av en skjelettgrav
på Sørlia, Steinkjer
Foto: Geir Grønnesby 

 Active Image
Åpning av et utgravingsfelt på gården Husby søndre, Stjørdal Foto: Merete Henriksen 

 
 

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010