Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Biografiar

Mange medlemmar i DKNVS har utmerka seg fagleg og i samfunnet elles. Her blir biografiar over fleire av desse presentert. I første omgang gjeld dette  dei tre stiftarane (Gunnerus, Schøning og Suhm), dessutan alle dei som har vorte prega på minnedaljen som blir offentleggjort saman med ein minibiografi på Høytidsdagen kvart år. DKNVS tildeler minnemedaljen i gull som eit heidersteikn til personar som, først og fremst utanfor ordinært profesjonelt arbeidstilhøve, har dokumentert omfram entusiasme og engasjement, kreativitet og evne til å greia påkjenningar innan kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand i tråd med Selskabet sine føremål og ideal. Foto av minnemedalje og minibiografi ligg under presentasjon av kvar enkelt på lista nedanfor, ordna kronologisk øvst og alfabetisk nedst.

Under Prisar finst oversyn m.a. over dei som har mottatt minnemedaljen.

 
 
 
 

DKNVS minnemedaljar kronologisk ordna:
1927 Gunnerus, Johan Ernst 1718-1773  
1928 Schøning, Gerhard
1722-1780  
1929 Suhm, Peter Frederik
1728-1798  
1930 Strøm, Hans 1726-1797  
1931 Brun, Johan Nordahl 1745-1816  
1932 Berlin, Johan Daniel
1711-1787  
1933 Bredal, Niels Krog 1733-1778  
1934 Fester, Diderich Christian 1732-1811  
1935 Dahl, Carl Adolf 1828-1907  
1936 Bachke, Anton Sophus 1836-1919  
1937 Hagerup, Christian Friderik 1731-1797  
1938 Ascanius, Peder 1723-1803  
1939 Bugge, Peter Olivarius 1764-1849  
1940 Arentz, Fredrich Christian Holberg 1736-1825  
1941 Brünnich, Morten Thrane 1737-1827  
1942 Hansen, Maurits Chr. 1794-1842  
1943 Foslie, Mikael Heggelund 1855-1909  
1944 Rygh, Karl Ditlev 1839-1915  
1945 Storm, Vilhelm 1835-1913  
1946 Asbjørnsen, Peter Christen 1812-1885  
1947 Bugge, Frederik Moltke 1806-1853  
1948 Klüwer, Lorentz Diderich 1790-1825  
1949 Aall, Jacob 1773-1844  
1950 Parelius, Jacob von der Lippe 1744-1827  
1951 Aasen, Ivar 1813-1896  
1952 Abel, Niels Henrik 1802-1829  
1953 Schwach, Conrad Nikolai 1793-1860  
1954 Undset, Ingvald Martin 1853-1893  
1955 Keilhau, Balthazar Mathias 1797-1858  
1956 Treschow, Niels 1751-1833  
1957 Dahl, Johan Christian 1788-1857  
1958 Vogt, Johan Herman Lie 1858-1932  
1959 Keyser, Jakob Rudolf 1803-1864  
1960 Schopenhauer, Arthur 1788-1860  
1961 Bjerknes, Carl Anton 1825-1903  
1962 Krogh, Christian 1777-1828  
1963 Sars, Michael 1805-1869  
1964 Guldberg, Cato Maximilian 1836-1902  
1965 Schmettow, Woldemar Hermann von 1719-1785  
1966 Sverdrup, Georg 1770-1850  
1967 Smith, Lauritz 1754-1794  
1968 Sinding, Matthias Wilhelm 1811-1860  
1969 d’Alembert, Jean le Rond 1717-1783  
1970 Rask, Rasmus Kristian 1787-1832  
1971 Rathke, Jens 1769-1855  
1972 Landmark, Johan Daniel 1876-1938  
1973 Bugge, Elseus Sophus 1883-1907  
1974 Wergeland, Henrik 1808-1845  
1975 Esmark, Jens 1763-1839  
1976 Schmidt-Nielsen, Sigval 1877-1956  
1977 Nummedal, Anders Johnsen 1867-1944  
1978 Thue, Axel 1863-1922  
1979 Olsen, Magnus 1878-1963  
1980 Blytt, Mathias Numsen 1789-1862  
1981 Armauer Hansen, Gerhard Henrik 1841-1912  
1982 Munch, P. A. 1810-1863  
1983 Broch, Ole Jacob 1818-1889  
1984 Sundt, Eilert Lund 1817-1875  
1985 Hansteen, Christopher 1784-1873  
1986 Borthen, Lyder Must 1849-1924  
1987 Erichsen, Jon 1728-1787  
1988 Sars, Georg Ossian 1837-1927  
1989 Michelsen, Hans 1789-1859  
1990 Bonnevie, Kristine 1872-1948  
1991 Qvigstad, Just Knut
1853-1957
 
1992 Lie, Sophus 1842-1899  
1993 Pihl, Abraham 1756-1821  
1994 Undset, Sigrid 1882-1949  
1995 Linné, Carl von 1707-1778  
1996 Holtsmark, Johan Peter 1894-1975  
1997 Nansen, Fridtjof 1861-1930  
1998 Falkberget, Johan 1879-1967  
1999 Bohr, Niels 1885-1962  
2000 Wille, Hans Jacob 1756-1808  
2001 Hammer, Christopher Blix 1720-1804  
2002 Abel, Niels Henrik 1802-1829  
2003 Onsager, Lars 1903-1976  
2004 Brøgger, Waldemar Christopher 1851-1940  
2005 Schytte, Eric Gerhard 1729-1808  
2006 Schmidt-Nielsen, Signe Torborg
1878-1959  
2007 Henrici, Robertus Stephanus 1715-1781  
2008 Blytt, Axel Gudbrand
1843-1898  
2009 Hell, Maximilian 1720-1792  
2010 Gjærevoll, Olav 1916-1994  
2011
Wergeland, Nicolai 1780-1848
 

 

Personar som er prega på DKNVS sin minnemedalje, ordna alfabetisk:
A
     
1952   
Abel, Niels Henrik 1802-1829
 
2002   
Abel, Niels Henrik
1802-1829
 
1940   
Arentz, Frederich Christian Holberg 1736-1825
 
1981   
Armauer Hansen, Gerhard Henrik
1841-1912
 
1946   
Asbjørnsen, Peter Christen 1812-1885  
1938 Ascanius, Peder 1723-1803  
       
B      
1936 Bachke, Anton Sophus
1836-1919
 
1932 Berlin, Johan Daniel
1711-1787
 
1961 Bjerknes, Carl Anton
1825-1903
 
2008   
Blytt, Axel Gudbrand
1843-1898
 
1980   
Blytt, Matthias Numsen
1789-1862
 
1999   
Bohr, Niels
1885-1962
 
1990   
Bonnevie, Kristine
1872-1948
 
1986   
Borthen, Lyder Must
1849-1924
 
1933   
Bredal, Niels Krog
1733-1778
 
1983   
Broch, Ole Jacob
1818-1889
 
1931   
Brun, Johan Nordahl
1745-1816
 
1941   
Brünnich, Morten Thrane
1737-1827
 
2004   
Brøgger, Waldemar Christopher
1851-1940
 
1947   
Bugge, Frederik Moltke
1806-1853
 
1939   
Bugge, Peter Olivarius
1764-1849
 
1973 Bugge, Elseus Sophus 1883-1907  
       
D
     
1935   
Dahl, Carl Adolf
1828-1907
 
1957   
Dahl, Johan Christian 1788-1857
 
1969 d’Alembert, Jean le Rond 1717-1783  
       
E
     
1987 Erichsen, Jon
1728-1787
 
1975   
Esmark, Jens 1763-1839  
       
F
     
1998
Falkberget, Johan
1879-1967  
1934   
Fester, Diderich Christian
1732-1811  
1943 Foslie, Mikael Heggelund 1855-1909  
       
G
     
2010   
Gjærevoll, Olav
1916-1994
 
1964 Guldberg, Cato Maximilian
1836-1902
 
1927 Gunnerus, Johan Ernst 1718-1773  
       
H      
1937 Hagerup, Christian Friderik
1731-1797  
2001   
Hammer, Christopher Blix
1720-1804
 
1942 Hansen, Maurits Chr.
1794-1842
 
1985 Hansteen, Christopher
1784-1873
 
2009 Hell, Maximilian
1720-1792
 
2007 Henrici, Robertus Stephanus
1715-1781
 
1996 Holtsmark, Johan Peter 1894-1975  
       
K
     
1955   
Keilhau, Balthazar Mathias
1797-1858
 
1959   
Keyser, Jakob Rudolf
1803-1864
 
1948   
Klüwer, Lorentz Diderich
1790-1825
 
1962   Krogh, Christian 1777-1828  
       
L      
1972
Landmark, Johan Daniel
1876-1938
 
1992
Lie, Sophus
1842-1899
 
1995 Linné, Carl von 1707-1778  
       
M      
1989
Michelsen, Hans
1789-1859
 
1982 Munch, P. A. 1810-1863  
       
N      
1997
Nansen, Fridtjof
1861-1930
 
1977 Nummedal, Anders Johnsen 1867-1944  
       
O      
1979
Olsen, Magnus
1878-1963
 
2003 Onsager, Lars 1903-1976 
       
P      
1950
Parelius, Jacob von der Lippe 1744-1827
 
1993 Pihl, Abraham 1756-1821  
       
Q      
1991 Qvigstad, Just Knut 1853-1957  
       
R      
1970
Rask, Rasmus Kristian
1787-1832
 
1971
Rathke, Jens
1769-1855
 
1944 Rygh, Karl Ditlev 1839-1915  
       
S      
1988
Sars, Georg Ossian
1837-1927
 
1963
Sars, Michael
1805-1869
 
1965
Schmettow, Woldemar Hermann von
1719-1785
 
2006
Schmidt-Nielsen, Signe Torborg
1878-1959
 
1976
Schmidt-Nielsen, Sigval
1877-1956
 
1960 Schopenhauer, Arthur
1788-1860
 
1953 Schwach, Conrad Nicolai
1793-1860
 
2005 Schytte, Eric Gerhard
1729-1808
 
1928 Schøning, Gerhard
1722-1780
 
1968 Sinding, Matthias Wilhelm 1811-1860  
1967 Smith, Lauritz 1754-1794  
1945 Storm, Vilhelm 1835-1913  
1930 Strøm, Hans 1726-1797  
1929 Suhm, Peter Frederik 1728-1798  
1984 Sundt, Eilert Lund 1817-1875  
1966 Sverdrup, Georg 1770-1850  
       
T      
1978
Thue, Axel
1863-1922
 
1956 Treschow, Niels 1751-1833  
       
U      
1954
Undset, Ingvald Martin
1853-1893
 
1994 Undset, Sigrid 1882-1949  
       
V      
1958 Vogt, Johan Herman Lie 1858-1932  
       
W      
1974
Wergeland, Henrik
1808-1845
 
2011Wergeland, Nicolai 1780-1848
 
2000 Wille, Hans Jacob 1756-1808  
       
Aa      
1949
Aall, Jacob
1773-1844
 
1951 Aasen, Ivar 1813-1896  

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010