Formidling
Naturhistorie
Arkeologi og Kulturhistorie
museum.jpg

Helsing frå Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet hilser sin moderorganisasjon DKNVS og ønsker til lykke med 250 år i kunnskapens tjeneste!

DKNVS drev i lang tid en omfattende samlingsvirksomhet som etter hvert la grunnen til opprettelsen av en antikvarisk og en naturhistorisk avdeling. I 1926 ble DKNVS delt i et akademi og et museum, men forholdet mellom de to institusjonene har fortsatt å være tett. I 1960 feiret vi 200-årsjubileet sammen. I 2010 vil Vitenskapsmuseet vise en jubileumsutstilling produsert i samarbeid med DKNVS om selskabets historie.


Med hilsen

Axel Christophersen
Museumsdirektør

   
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010