Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Matthias Wilhelm Sinding

Matthias Wilhelm Sinding (1811-1860)

Minnetale over Matthias Wilhelm Sinding på Høytidsdagen i 1968 ved M. Mortensen:

 

Til høyre: Minnemedaljer over Matthias Wilhelm Sinding i 1968, advers og revers øverst i sølv, nederst bronse.

 

Wilhelm Mathias Sinding, født i 1811 i Fredrikstad, død i 1860 på Lillehammer, studerte metallurgi ved Det Kongelige Frederiks Universitet, uteksaminert i 1835. Han arbeidet ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg fra 1836 til 1841, da han ble bergmester for midt- og nord-Norge. Sinding utviklet også en metode for produksjon av svovelsyre (1848), og etablerte Lysaker Kemiske Fabrik A/S i 1859, der det første anlegget bestod av en svovelsyreavdeling med tilhørende gjødselfabrikk for produksjon av fosforsyre- og kvelstoffgjødning.

 

  Active Image
 Active Image
 Active Image
 Active Image
 
 
© 2006 DKNVS 2010