Jubileum

DKNVS jubileum 2010

Informasjon frå jubileumskomiteen:

DKNVS 250 år: Jubileumsfeiringa i 2010, ei kort oversikt
Jubileumskomiteen som har planlagt 250-års jubileet for DKNVS i 2010, vart oppnemnd av Styret i 2005.

Jubileumskomiteen:
Professor Kristian Fossheim, visepreses i DKNVS, formann
Professor Einar Aas, NTNU, nestleiar
Generalsekretær Kristian Overskaug, DKNVS
Visegeneralsekretær DKNVS, Per Ottesen
Formidlingssjef Morten Steffensen, NTNU Vitenskapsmuseet
Professor Lisa Lorentzen, NTNU
Prosjektleder Bjørn Sæther, Byen, bygdene og kunnskapen
Prosjektleder DKNVS, Maria Nordström, sekretær

Kongen kom
HM Kong Harald, Selskabets Protektor, tok del i 250-årsjubileet.


DKNVS Jubileumskonferansar 2010:
Med bidrag frå StatoilHydro og NTNU vart det lyst ut til konkurranse i norske vitskaplege miljø om støtte til to store internasjonale vitskaplege konferansar, ein på det humanistiske området og ein innan området naturvitskap/teknologi/medisin. Av i alt 11 innkomne forslag vart to bedømt til å vere av høgste kvalitet, eitt innan kvar kategori. Desse får status som DKNVS Jubileumskonferansar i 2010, med støtte på kr 500 000 kvar. Konferansane vart haldne i Trondheim, den eine i mars, den andre i juni 2010.

Mars 2010: Naturvitskap/teknologi/medisin:
   Sustainable Conservation: bridging the gap between disciplines.
    Arrangør:

    Bernt-Erik Sæther og Gunilla Rosenqvist, Institutt for biologi, NTNU
    Rica Nidelven Hotel, 15.-18. mars

Juni 2010: Humaniora/samfunnsvitskap:
    Climate Change and Security.   
    Arrangør:

    Ola Listhaug og Ragnar Torvik, Institutt for sosiologi og statsvitskap, NTNU.
    Nils Petter Gleditsch, International Peace Research Institute PRIO, Oslo (også
    knytt til Institutt for sosiologi og statsvitskap, NTNU).
    Quality Hotel Augustin, 21.-24. juni

Styringskomité for DKNVS Jubileumskonferansar i 2010:
Professor Hanna Mustaparta, klasseleiar DKNVS naturvitskapleg klasse
Professor Kristen Ringdal, klasseleiar DKNVS humanistisk klasse
Forskingssjef Per Gerhard Grini, StatoilHydro
Professor Britt Dale, NTNU

Under arbeidet med rangeringa fungerte Helge Holden som komiteformann i Hanna Mustapartas fråver.


DKNVS sitt jubileumsprogram:

  • 9. mars

Hyllest av universalgeniet Johan Daniel Berlin
Den allsidige musikaren, komponisten, oppfinnaren, arkitekten og overbrannmeister Johan Daniel Berlin som høyrde med blant Selskabets første medlemer,  blir via ein heil kveld med musikk komponert av Berlin, framvising av hans Monokord og andre av hans instrument, og framføring av hans biografi av professor i musikkvitskap Ola Kai Ledang.
Frimurerlogen, 19.30

  • 10. mars

Boklansering (11.00) med vitskapleg miniseminar (13.15-17.00)
Seminar i regi av Bokkomiteen, der både den internasjonale engelskspråklege boka Æmula Lauri (Brita Brenna, Magne Njåstad, Håkon With Andersen og Astrid Wale) og den norskspråklege boka  Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim (Arild Stubhaug) om DKNVS blir lanserte. Sjå omtale av desse prosjekta på nettsida for bokprogrammet.
Gamle Festsal ved Trondheim Katedralskole, 11.00

Byen bygdene og kunnskapen, no Kunnskapsbyen
Byen, Bygdene og Kunnskapen feira 13 år.
Suhm-huset, 19.00

  • 11. mars

Gunnerusforelesingar
I samsvar med tradisjonen i Selskabet vart det arrangert to Gunnerusforelesingar med framståande forelesarar dagen før Høgtidsdagen, i dette tilfellet torsdag 11. mars.
Storsalen i Studentersamfundet, 18.00

  • 12. mars

Høytidsdagen

Kransleggjing ved grava til Johan Ernst Gunnerus.
Kyrkjegarden ved Nidarosdomen, 09.00

Opning av NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling.
NTNU Vitenskapsmuseet, 15.00, med HMK.

Avduking av skulptur
Avduking av skulpturen Reflexions, som hyllest til både grunnleggjarane og Selskabet i høve 250-årsjubileet, samt gjenopning av den renoverte parken.
Museumsparken på Kalvskinnet, ca. 15.30, med HMK.

Komite for reising av skulptur:
Professor Kristian Fossheim, visepreses DKNVS, formann
Kunstnar Leiken Vik, kunstnerisk konsulent, RSU
Generalsekretær Kristian Overskaug, sekretær for komiteen
Rådgjevar Ulrika Wallin Johansen, Trondheim kommune
Byantikvar Gunnar Houen, Trondheim kommune
Landskapsarkitekt Marit Danielsen, Trondheim kommune
Professor Birgit Cold, arkitekt
Professor Jan Brockmann
Museumsdirektør Trix Scherjon, Nils Aas Kunstverksted
Kunstnar Trine E Eidsmo, TEKS

Hoytidsmøte

I samsvar med nyare tradisjon etablert i 2003 vart Høytidsmøtet i 2010 halde i Øysteinsalen i Erkebispegården på Høytidsdagen, med prisutdelingar og etterfølgjande festmiddag i Herresalen. Med HMK.
Øysteinsalen i Erkebispegården, 18.00

  • 13. mars

Kunstutstilling
Håkon Bleken, nye målari og kolteikningar frå gjennombrotet hans på 1970-talet.
Trondheim Kunstmuseum, 11.00

Jubileumsfestforestilling
Jubileumsfestforestilling med Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Håkon Bleken, Mari Boine, Øyvind Brantsegg, Ella Fiskum, Gry Molvær, Nidarosdomens guttekor, Hans Petter Nielsen, Trondheim Symfoniorkester.
Olavshallen, 19.30

Komité for jubileumsfestforestillinga:
Professor Kristian Fossheim, formann
Generalsekretær DKNVS Kristian Overskaug, sekretær
Professor Kathrine Skretting
Adm. direktør Harry Rishaug
Professor Einar Johan Aas

  • 14. mars

Festgudsteneste
Festgudsteneste i Nidarosdomen med etterfølgjande kyrkjekaffi.
Nidarosdomen, 11.00

Kunstutstilling
Trondheim 1760 - byens gullalder.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 13.00

  • mars og juni 2010

Jubileumskonferansar
* Sustainable Conservation: Bridging the gap between disciplines
* Climate Change and Security

  • 2009-2010

Formidlingsprosjekt for elevar i dei vidaregåande skolane i Sør- og Nord-Trøndelag, i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseum.

 

 


R E F L E X I O N S

 
 

 
D K N V S
 
 
jubileumsprogram (dknvs.no)
 
 
 
 

 B O K P R O S J E K T
 
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010