Aktuelt

Skrifter digitalisert 1761-1920

Biografiar og medaljar

Jubileumsbøkene
 

Artiklar og info knytt til 250-årsjubileet i 2010:

Facebook 

Adresseavisen: "De tre store ", "På den annen side" ved Steinar Westin, "Monument for refleksjon", kronikk ved Terje T. V. Bratberg, kronikk ved Kristian Fossheim, kronikk ved Magne Njåstad

Morgenbladet

Universitetsavisa

Tapir: bok

Tapir: hefte

Adresseavisen: Jubileumsbok

Trondheim kommune: Nytt monument i Museumsparken

NTNU Vitenskapsmuseet: Kunnskapslarm 2010 og blogg

Trondheim 

Olavshallen

NTNU og "andre jubilanter"

Universitetsavis, jubileum og jubileumskonferanser

Nasjonalbiblioteket  

Visit Norway

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010