Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Maximilian Hell

Maximilian Hell (1720-1792)

Minnetale over Maximilian Hell på Høytidsdagen i 2009 ved Bjørn Sæther:

 

Biografier:

Fairfield University

Chris Plicht

 

Truls Lynne Hansen and Per Pippin Aspaas: Maximilian Hell's geomagnetic observations in Norway 1769, 2005, TGO Reports no. 2, Tromsø Geophysical Observatory. Faculty of Science.

  
 
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010