Nettstad

Nettstaden www.dknvsjubileum2010.no er laga av grafisk designar Elin Sandbakk, EDB førstekonsulent Helge Ebbesen Ødegaard, og historikar Unn Kristin Daling som har koordinert arbeidet og er redaktør for jubileumsveven ut 2010. Frå mars 2007 har også arkeolog og grafisk formgjevar Mona Ødegaarden medverka i vidareutviklinga av jubileumsveven. Arbeidet med å etablera jubileumsveven til DKNVS starta hausten 2006.

I tillegg har førstebibliotekar Monica Aase, avdelingsingeniør Ove Wolden og bibliotekar Inger Johanne Glasø Røkke frå Gunnerusbiblioteket, førsteamanuensis Kaare Aagaard, forskar Morten Sylvester og førstekonsulent Gitte Høy-Petersen frå Vitenskapsmuseet samt professor Yngve Espmark, generalsekretær i DKNVS, medverka vesentleg til innhaldet på jubileumsveven.

Professor Ida Bull leiar redaksjonskomiteen, der desse er medlemmar: Yngve Espmark, Kaare Aagaard, Monica Aase/Stein Johansen, Ove Wolden, Morten Sylvester, Elin Sandbakk/Mona Ødegaarden, Helge Ebbesen Ødegaard og Unn Kristin Daling.

 
 
© 2006 DKNVS 2010