Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Utsmykking

Mars 2010:

Skulpturen REFLEXIONS ble avduket av HM Kong Harald på Høytidsdagen til DKNVS den 12. mars 2010. I denne forbindelse ble Museumsparken, etter renovering, høytidelig gjenåpnet samme dag. Snøen lavet ned, men kongen kom og foto ble tatt. Trondheim kommunes omtale av begivenheten.

Et rom for refleksjon, et sted for å møtes
Skulpturen REFLEXIONS har en takkrans, som i likhet med Pantheon er åpen opp mot himmelen. I sitt sentrum har skulpturen en speilblank sfære, en speilkule, som reflekterer dette indre rommet, en indre verden. Samtidig tar speilkulen ned og fanger et bilde av himmelen. To verdener, to rom – et indre og et ytre som er åpne og transparente mot hverandre. Skulpturen har et uttrykk som forandres både om dagen, om natten og etter årstidene. Med sin lysthuslignende form knytter skulpturen også an til den tid da DKNVS ble grunnlagt. I slutten av 1700-tallet hadde lysthusene en blomstringstid. Opplysningstidens overbevisning om vitenskapens evne til å gagne menneskeheten blir igjen aktuell.

Farget lys
Når det er mørkt blir lyset i REFLEXIONS farget. Fargen er bestemt av temperaturen klokken 12 tidligere på dagen sammenliknet med gjennomsnittstemperaturen i byen på 1760-tallet på samme dato, ut fra målingene til Johan Daniel Berlin. (G1760 = gjennomsnittstemperaturen for samme dato på 1760-tallet.)

FIOLETT: Dagens temperatur er mer enn 7° kaldere enn G1760
BLÅ: Dagens temperatur er 4° – 7° kaldere enn G1760
GRØNN: Dagens temperatur er 1° – 4° kaldere enn G1760
HVIT: Dagens temperatur er mellom 1° kaldere til 1° varmare G1760
GUL: Dagens temperatur er 1° – 4°  varmere enn G1760
ORANGE: Dagens temperatur er 4° – 7° varmere enn G1760
RØD: Dagens temperatur er mer enn 7° varmere enn G1760

November 2008:

Vinner av utsmykkingskonkurransen er kåret: REFLEXIONS
ved Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson

I forbindelse med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) sitt 250 års jubileum i 2010, ville selskapet gjerne hedre sine tre grunnleggere i form av et kunstverk som ble avduket på Høytidsdagen i 2010. Det ble derfor utlyst en nordisk utsmykkingskonkurranse. Kunstverket ”REFLEXIONS”, utarbeidet av kunstnerene Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson ble kåret til vinner, offentliggjort 18. november 2008.

Kunstnerparet har erfaring fra og arbeider innenfor et bredt spekter av områder, blant annet skulpturer, lysdesign og arkitektur, som i utkastet REFLEXIONS kombineres på en delikat og spennende nyskapende måte. De har latt seg inspirere av komiteens intensjon, DKNVS sine grunnleggere og det multifaglige aspektet ved selskapets aktivitet. Skulpturen REFLEXIONS er tenkt plassert i Museumsparken i Erling Skakkesgate, rett overfor Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket som begge er grunnlagt av DKNVS.

Etter prekvalifiseringen til utsmykkingskonkurransen ble seks kunstnere/ kunstnerpar invitert til å komme med et endelig forslag til utsmykking. Fem innkomne forslag til utsmykking ble presentert i en utstilling ved NTNU Vitenskapsmuseet fra 18. november 2008 og ut måneden.

Pressemelding
Vinnerutkast utsmykking
Juryuttalelse

CV Mats Olofgörs
CV Torbjörn Johansson

 

Active Image


R E F L E X I O N S  dag og natt

 

Active Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010