Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Minnemedaljar

Foto av minnemedaljene finnes under biografier.

Oversikt over de som har blitt tildelt minnemedaljen, fra 1960:

Minnemedalje i gull med grønt ordensbånd
Daglig leder Åse Berg og småbruker Jon Ryen, Røros 2011
Fotograf Jon Østeng Hov, Ålen 2010
Lektor Leif Galten, Støren 2009
Lektor Kristine Kaasa Moe, Melhus 2008
Asbjørn Eidnes, Harstad  2007
Ornitolog Otto Frengen, Trondheim 2006
Kjell Minsaas, Verdal 2005
Sjefingeniør Johan Anton Wikander, Trondheim 2004
Arnt O. Åsvang, Vevelstad på Sør-Helgeland 2003
Fylkesagronom Ola Storhaugen, Lundamo 2002
Harry Kvebæk, Fetsund 2001
Vd. Folke Englund, Östersund 2000
Prosjektleder Bjørn Sæther, Trondheim 1999
Ivar B. Evjemo, Stjørdal 1998
Martin Schøyen, Spikkestad 1997

Minnemedalje i gull
Hildur og Torbjørn Tilrem 1996
Herr Kåre Opdal 1995
Herr Jon Bojer Godal 1994
Herr Oskar Mendelsohn 1993
Herr Kjell Ivar Isbrekken, Driva 1992
Direktør ved Norsk Skogbruksmuseum Tore Fossum, Elverum 1991
Herr Tore Kuløy, Innsmøla 1990
Utstillingskonsulent ved Norsk Skogbruksmuseum Jostein K. Nysæther, Ottestad 1991

Minnesjetong i sølv
Konservator Sverre A. Ødegaard, Røros 1989
Gårdbruker Ole E. Folden 1988
Cand. philol.  Monica Aase, Trondheim 1988
Avdelingsbibliotekar Harald Nissen, Trondheim 1985
Journalist Ulf Moen, Trondheim 1985
Dr. Ludvik Kristjansen, Hafnarfirdi, Isand 1984
Skoleinspektør Ivar Berre, Skogn 1984
Kontorsjef Mads Almaas, Vegkontoret i Nord-Trøndelag 1982
Naturverninspektør Kristen Krogh, Trondheim 1981
Konservator Anders Bernhoft-Osa, Stavanger 1981
Herr Kantilal Jivah Shah, Seychellene 1981
Løytnant Kristen Bjerkhol, Bruhagen 1980
Journalist Thoralf  Johnsen, Alhusstrand 1979
Kaptein Rolf Dahlby, Ørland Flystasjon, Brekstad 1978
Herr Carl W. Gotaas, Trondheim 1977
Herr Karl Børseth, Drammen 1977
Gårdbruker Jo Skarland, Høylandet i Namdalen 1976
Gårdbruker Ole Brosveet, Røra 1975
Sivilingeniør Carl Fredrik Lühr, Vågåmo 1974
Dr. Anton Røstad, Bø i Telemark 1974
Herr Håkon O. Wika, Vega 1974
Gårdbruker Oskar N. Alstad, Skatval 1973
Journalist Ulf Moen, Trondheim 1973
Mr. Axel O. Winje, Brooklyn, USA 1973
Lærer Sigurd Halmøy, Oslo 1972
Rektor Paulus Loe, Trondheim 1972
Fru Ingeborg Stensrud, Trondheim 1972
Rektor Arne Grønlie, Mo i Rana 1971
Halvor og Anne Svinvik, Todalen 1971
Herr Johannes Furre, Leka 1970
Lærer Erling Skjølberg, Trondheim 1970
Dr. Walter H. Adey, Washington D.C., USA 1969
Verneinspektør Olaf A. Digre, Trondheim 1968
Dirigent Finn Audun Oftedal, Trondheim 1968
Stipendiat Immanuel Vigeland, Oslo 1968
Rektor Gunnar Groven, Overhalla 1967
Faktor Tor Hagen, Trondheim 1967
Skolestyrer Oskar Steinvik, Dyrvik, Nord-Frøya 1967
Fru Gunvor Rønning, Trondheim 1966
Statsadvokat Nils Parelius, Molde 1966
Lektor Otto Randolf Grüner, Molde 1966
Generalsekretæren i L’Académie Royale de Belgique, professor dr. Ch. Manneback 1966
Direktør for den zoologiske have i København Svend Andersen 1965
Museumsbestyrer Ola Grotnes, Mo i Rana 1965
Billedhugger Kristofer Leirdal 1965
Generalmajor Leif C. Rolstad 1964
Arne Randers Heen, Åndalsnes 1963
Carl Schare, Trondheim 1962
Lærer Kristen Grøttum, Kvam 1962
Oberstløytnant Gustaf  Lund, Östersund 1961
Fil. dr. Herman Persson, Stockholm 1961
Brukseier Tryve Haabeth, Aasen 1961
Gårdbruker Ole Moe, Leinstrand 1961
Lærer Einar Fondal 1960
Lektor Jon Gjerstad 1960
Kunstmaler Arnold Trygve Gisvold 1960

   
 
 
 

 

 
 
© 2006 DKNVS 2010