Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Karl Ditlev Rygh

Karl Ditlev Rygh (1839-1915)

Minnetale over Karl Ditlev Rygh på Høitidsdagen i 1944, ved S. Schmidt-Nielsen: Karl Rygh, en merkesmann i Videnskapsselskapets historie:

 

Til høyre: Minnemedaljer over Karl Ditlev Rygh i 1944, advers og revers i sølv øverst og jern (eller sink) nederst.

 

Minibiografi i Store norske leksikon.

 

Kampen for et moderne museum, ved Gitte Høy Petersen, Seksjon for Arkeologi ved NTNU Vitenskapsmuseet.

  Active Image
 Active Image
 Active Image
 Active Image
 
 
© 2006 DKNVS 2010