Formidling
Naturhistorie
Arkeologi og Kulturhistorie
Seksjon for formidling

Fornuftige Ustuderedes Horizont
Biskop Gunnerus ønsket med opprettelsen av et vitenskapelig selskap å fremstille vitenskapen på en slik måte at budskapet ikke skulle overstige ”fornuftige Ustuderedes Horizont.” Gunnerus skriver i sitt forord til ”Flora Norvegica” at veien til kunnskap må tilrettelegges for de ulærde, og på sine visitasreiser som biskop rundt i landet benytter Gunnerus også anledningen til å engasjere og knytte mennesker han møter til sine vitenskapelige prosjekter. Slik kan vi si at formidlingsvirksomheten ved DKNVS og Vitenskapsmuseet begynte allerede med Biskop Gunnerus og opprettelsen av et vitenskapelig selskap i 1760.

 

 

 

 

Les mer...
 
 
© 2006 DKNVS 2010