Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
stempel.gif

DKNVS Jubileumsvev

Velkomen inn i jubileumsveven til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), som feira 250 år i 2010 og same for Skrifter i 2011! Til nettside om sjølve jubileet.

På denne nettstaden finn du lenker til opplysing om selskapet sine verksemder og publikasjonar frå starten i 1760 til i dag. I tillegg er det lagt ut kjelder knytt til vitskapsselskapet og stiftaren Johan Ernst Gunnerus, som kan vera både ålment interessante og nyttige for forskarar på fortida.

Det er lagt ut biografiar over medlemmar som har utmerkt seg, med vekt på dei som har vorte prega på minnemedaljen til DKNVS.

DKNVS Skrifter for perioden 1761-1920 og mykje anna arkivmateriale er digitalisert og presentert på nett. DKNVS Arkiv vart i 2012 innskrive i registeret Norges Dokumentarv.

Lukke til vidare inn i DKNVS Jubileumsvev!

Tekst: Unn Kristin Daling

   
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010