Biblioteket
Boksamlingar
Handskrifter
Mellomalder
bibliotek.jpg

Helsing frå Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Trondheim er landets eldste vitenskapelige bibliotek med røtter tilbake til 1768 og det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek. Jubileet for DKNVS er en anledning for biblioteket til å feire en sentral samarbeidspartner og samtidig gi publikum del i de viktige historiske biblioteksamlinger som er anskaffet gjennom DKNVS i over 200 år.

Ingar Lomheim
Bibliotekdirektør

   
 
 
 
 
© 2006 DKNVS 2010